Featured Class

Art for All

5 week course starting Friday 7th June

 10:30 - 15:30

 

Nod y cwrs hwn yw gwella eich sgiliau lluniadu, paentio ac arsylwi mewn amgylchedd hamddenol gyda chymaint o hyfforddiant un i un ag y bo modd.  Wrth ddysgu elfennau, caiff myfyrwyr eu hannog i fynegi eu hunain fel unigolion.

Improve your drawing, painting and observation skills in a relaxed atmosphere with as much one to one tuition as possible. Whilst learning basics, students are encouraged to express themselves as individuals. 

 Contact us to register your interest: narberth.learning@pembrokeshire.gov.uk  

or call 01437 770 136