Featured Class

Irish Year 1 This course aims to give students a basic understanding of the structure of the language and to enable them to use the language in a number of everyday situations. This course is suitable for those who have little or no knowledge of the language.Gwyddeleg - Blwyddyn 1


 Amcan y cwrs hwn yw rhoi dealltwriaeth sylfaenol o strwythur yr iaith i fyfyrwyr a’u galluogi i ddefnyddio’r iaith mewn nifer o sefyllfaoedd cyfarwydd. Mae’r cwrs hwn yn addas ar gyfer y rheiny sydd heb ddim neu ag ychydig wybodaeth o’r iaith. 

 

 

Starting Monday 2nd March 12:00 - 14:00


 For more information visit  https://www.pembrokeshire.gov.uk/course-details/IRISH1   or give us a call on 01437 770136 

image34