Featured Class

 

Basic digital photography 

Ideal for people who have bought a digital camera and would like to learn the basics. This beginners course teaches the many basic technical aspects of digital photography, including camera modes, focal length, composition rules, white balance and finding your way around the menus. The course will then cover uploading your images to the computer. There are no formal entry requirements for this course. You must have access to a digital camera for the course 


Ffotograffiaeth ddigidol sylfaenol

 Delfrydol i bobl sydd wedi prynu camera digidol ac eisiau dysgu’r elfennau. Mae’r cwrs dechreuwyr hwn yn dysgu’r lliaws agweddau technegol sylfaenol ar ffotograffiaeth ddigidol, gan gynnwys moddau camera, hyd ffocal, rheolau cyfansoddi, cydbwyso gwyn a deall y dewislenni. Yna bydd y cwrs yn cwmpasu lanlwytho eich delweddau i’r cyfrifiadur. 


For more information visit:

https://www.pembrokeshire.gov.uk/course-details/photodibeg 

 Contact us to register your interest: narberth.learning@pembrokeshire.gov.uk  

or call 01437 770 136