Featured Class

Felt Making

Dechreuwch  ddysgu o’r dechrau y broses o wneud ffelt a gwella drwy dechnegau amrywiol i lunio darnau o decstilau celf a chrefft. Bydd technegau yn cynnwys ffeltio gwlyb, ffeltio â nodwydd a ffeltio Nuno. Dyma gyfle i ddysgu sgiliau gwneud ffelt.


Start as a beginner to learn the process of felt-making and progress through various techniques to produce pieces of textile art and craft. Techniques will include Wet felting, Needle felting and Nuno felting. An opportunity to learn the skills for felt making.


Saturday 26th January 2019 

10am - 5pm
Contact us to register your interest: narberth.learning@pembrokeshire.gov.uk  

or call 01437 770 136