Upcoming Classes 2019

Felt Making

Saturday 26th January 10:00 - 17:00


Dechreuwch  ddysgu o’r dechrau y broses o wneud ffelt a gwella drwy dechnegau amrywiol i lunio darnau o decstilau celf a chrefft. Bydd technegau yn cynnwys ffeltio gwlyb, ffeltio â nodwydd a ffeltio Nuno. Dyma gyfle i ddysgu sgiliau gwneud ffelt.


Start as a beginner to learn the process of felt-making and progress through various techniques to produce pieces of textile art and craft. Techniques will include Wet felting, Needle felting and Nuno felting. 

Yoga for the over 50s

10 week course starting Wednesday 9th January 14:00 - 15:30

Cynlluniwyd y cwrs hwn i ddwyn i ystyriaeth y gwahanol wynegon sy’n datblygu fel yr awn yn hŷn. Dysgwch rai ymarferion sy’n delio’n benodol â rhai mannau trafferthus fel poen yn y cefn isaf, technegau ymlacio, sut mae ymestyn yn ddiogel er mwyn parhau’n ystwyth. Dysgwch sut mae anadlu mewn ffordd a fydd yn eich helpu i ganolbwyntio’r meddwl a rhoi llonyddwch mewnol i chwi.


Learn some exercises to target trouble spots such as lower back pain, the techniques of relaxation, how to stretch safely to remain supple. Learn how to breathe with awareness which will give you mental focus and inner tranquility.

Indian Head Massage

Saturday 2nd March 10:30 - 15:00


Cyflwyniad i dechnegau sylfaen i'w ddefnyddio o fewn y teulu. Technegau yn cynnwys y cefn, gwddw, ysgwyddau, breichiau, croen pen a dylinio gwyneb. Defnydd o olew aromatherapi dewisedig ar gyfer tylino’r croen y pen a'r gwyneb.


Basic introduction to techniques for use within the family only. Techniques to include back, neck, shoulders, arms, scalp and face massage. Use of selected aromatherapy oils for scalp and face massage.


Art for All

5 week course starting Friday 8th March

 10:30 - 15:30


Nod y cwrs hwn yw gwella eich sgiliau lluniadu, paentio ac arsylwi mewn amgylchedd hamddenol gyda chymaint o hyfforddiant un i un ag y bo modd.  Wrth ddysgu elfennau, caiff myfyrwyr eu hannog i fynegi eu hunain fel unigolion.


Improve your drawing, painting and observation skills in a relaxed atmosphere with as much one to one tuition as possible. Whilst learning basics, students are encouraged to express themselves as individuals.

Willow Plant Support

Saturday 16th March 10:00 - 14:00


Cynlluniwch gerflun i ddal eich planhigion


Create your own plant support.

Bushcraft Spoon Carving Workshop

Thursday 21st March 10:00 - 13:00


Defnyddio offer llaw yn  ddiogel ac yn effeithiol er mwyn gwneud llwyau pren, sbatwlâu a lletwadau ymarferol.


Safe and effective use of hand tools to produce practical wooden spoons, spatulas and ladles.


The featured courses above are provided by Learning Pembrokeshire. To reserve a place please call us on 01437 770 136 or drop into the centre. For more information visit https://www.pembrokeshire.gov.uk/adult-learning


We offer over 40 classes and workshops over the academic year.  A full list of classes can be found on pages 4 and 5 of our current brochure.Download a list of classes here

Bloomfield Brochure 18-19 (pdf)

Download